Что надо чтоб подать на развод 2019 год

Причины, по которым семья распадается, у каждого свои. Но алгоритмов развода немного.

Статья поможет разобраться, по какой процедуре разведут вашу пару и определит какие документы нужны для подачи заявления на развод.

Куда нужно подать заявление о разводе?

Статья 105 СК Украины определяет, что брак может быть расторгнутым в РАГСЕ или суде.

Стаття 105 СК України. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання

 1. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя відповідно до статті 106 або одного з них відповідно до статті 107 цього Кодексу.
 2. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 109 цього Кодексу.
 3. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 110 цього Кодексу.

Когда надо подавать в РАГС?

Супруги, не имеющие детей, могут развестись по обоюдному желанию в органах регистрации (106 СК Украины) при подаче заявления. Также совершеннолетние дети не станут причиной для отказа в разводе через ЗАГС.

Стаття 106 СК України. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей

  Подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу.

Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя.

 • Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана.
 • Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.
 • Статьей 107 Семейного кодекса Украины предоставляется возможность развестись в ЗАГСе по желанию одного супруга.

  Однако, это возможно только если второй супруг признан:

  • недееспособным лицом;
  • безвестно пропавшим.

  Стаття 107 СК України. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя

  1. Шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного із подружжя, якщо другий із подружжя:
   • визнаний безвісно відсутнім;
   • визнаний недієздатним.
  2. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

  Муж и жена идут в ЗАГС по их месту проживания.

  Случаи расторжения брака через суд

  Исключительно в судебном порядке разводятся супруги, если:

  В первом случае супруги, руководствуясь пунктами статьи 109 СК Украины, подают в суд заявление от имени обоих, а во втором, согласно статье 110 этого же кодекса, – иск о разводе.

  Стаття 109 СК України. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей

  1. Подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей.
  2. Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
  3. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.
  4. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.
  Это интересно:  Сколько длится развод через загс 2019 год

  Стаття 110 СК України. Право на пред’явлення позову про розірвання шлюбу

  1. Позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.
  2. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини.
  3. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.
  4. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини.
  5. Опікун має право пред’явити позов про розірвання шлюбу, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний недієздатним.

  Выясним, в какой суд следует обратиться:

  • супруги подают совместное заявление в суд по прописке одного из них;
  • желающий развестись супруг подает иск в суд по месту регистрации ответчика (второго супруга).

  Какие документы нужны для подачи заявления на развод в РАГСе?

  Ранее мы говорили о необходимых документах для развода через ЗАГС. Повторим кратко. Направляясь в ЗАГС, чтобы зарегистрировать развод, муж и жена должны иметь при себе следующие документы:

  1. Паспорт.
  2. Оригинал свидетельства о браке.
  3. Чек об оплаченной госпошлине.

  Если ваш случай подходит под описанное в статье 107 СК Украины, тогда к вышеуказанному списку добавляется решение суда о признании лица безвестно пропавшим или недееспособным.

  Заявление на развод формирует на основании поданных документов и выдает для проверки супругам специалист ЗАГСа.

  Иногда в заявлении указывают следующее:

  • супруг, который по уважительной причине не сможет быть в ЗАГСе в день регистрации развода, подписывается под тем, что не против проведения этой процедуры без него;
  • один из супругов может попросить вернуть добрачную фамилию.

  Что нужно чтобы подать на развод через суд?

  Для суда супруги собирают несколько больше документов, чем для развода в ЗАГСе. Также сложнее составить исковое заявление на развод. В иске указывают факты, аргументирующие развод. По возможности эти аргументы нужно доказать документально.

  Супругам не обязательно участвовать в рассмотрении дела о разводе, на это можно уполномочить третье лицо. К собранному пакету документов в этом случае добавляют доверенность на представителя в суде.

  Перечень документов для расторжения брака при согласии

  Супруги, имеющие детей, подают в суд такие документы:

  1. Совместное заявление о разводе.
  2. Свидетельство о браке (оригинал).
  3. Паспорта и идентификационные номера (копии страниц).
  4. Копии свидетельства о рождении.
  5. Соглашение о проживании детей и участии родителя, который живет отдельно, в их воспитании и обеспечении.
  6. Нотариально заверенный договор о выплате пособия на ребенка.
  7. Квитанция об оплате судебного сбора.
   Узнать сколько стоит судебный сбор и как его оплатить онлайн можно в этой статье.

  Заявление о разводе строится на том, что между супругами достигнута договоренность в вопросах воспитания и обеспечения ребенка, о чем свидетельствует составленный ими договор.

  Супруги не обязаны указывать причины, по которым разводятся, поэтому документальное подтверждение описанных фактов в заявлении также не требуется.

  Что необходимо для развода с мужем, если он против?

  К иску супруг, который хочет развестись, прилагает такой же список документов, как и при разводе по обоюдному согласию в суде. О том как составить исковое заявление мы ранее писали в этой статье.

  Не подается только договор о воспитании, проживании и выплате алиментов на детей.

  Истец добавляет еще копии всех документов и иска, которые он отправил ответчику. Также он может приложить документы, подтверждающие указанные в иске причины для развода, если таковы имеются.

  Если речь идет о споре, с кем будут постоянно жить дети после развода, то рекомендуется добавлять документальное подтверждение того, что детей лучше оставить с истцом. После решения суда недовольный супруг может обжаловать постановление и отсудить ребенка.

  Это интересно:  Как сделать развод без мужа 2019 год

  Больше информации о документах и доказательствах для развода исключительно через органы судебной власти можно узнать, прочитав другой наш материал.

  Заключение

  Для того чтобы оформить развод недостаточно предъявить в суде или ЗАГСе паспорт. Но все же перечень обязательных документов не такой и многочисленный. Дополнительные документы супруги прилагают на свое усмотрение, или если это требует сделать их ситуация.

  Подписывайтесь на наш Telegram-канал и группу Fb, если хотите получить достоверную информацию в правовых вопросах.

  Что нужно чтобы подать на развод с супругом

  Есть множество причин, из-за которых супруги желают прекратить брачные отношения. Но что бы ни повлияло на разводящихся, если такое решение принято всерьёз, то необходимо знать точно, как проходит процедура развода.
  Необходимо знать, куда именно нужно подать заявление на развод. В зависимости от некоторых обстоятельств это можно сделать либо в органах ЗАГС, либо в суде.

  Где будет проходить развод

  В соответствии с законодательством Российской Федерации, данная процедура может быть произведена двум государственными органами.

  Расторжение союза через ЗАГС

  Развод в ЗАГС проходит легко и просто, а что самое главное – быстро.
  В данное учреждение с заявлением обращаются, если:

  • Лица, состоящие в браке, желают его расторгнуть. Помимо этого, у них отсутствуют общие дети, которым нет 18 лет. Или же есть брачное соглашение, которое способно урегулировать эти вопросы.
  • Второй супруг обладает недееспособностью, умер или пропал без вести.
  • Один из супругов находится МЛС. Срок наказания при этом должен быть не менее 3 лет.

  Заявление должно включать в себя данные из паспортов супругов и из свидетельства о регистрации брака, указание тех фамилий, которые разводящиеся оставят после того, как брак будет расторгнут. В конце заявления указать дату его написания и поставить подписи обоих супругов.

  Заявление подается по месту жительства истца или ответчика либо в тот орган ЗАГС, где их брак был заключен. Подать заявление можно как совместно, так и одному супругу. Главное, чтобы специалисты ЗАГС были удостоверены в согласованности принятого решения.

  Непосредственно на развод супруги должны явиться вместе. Однако, бывают ситуации, когда одна из сторон не имеет возможности прибыть на развод. Тогда есть возможность написать заявление вне ЗАГС, а затем отправить почтой или же передать его с другим супругом. Только вот подпись этого супруга нужно обязательно заверить у нотариуса либо у начальника исправительного учреждения, если супруг отбывает наказание в МЛС.

  Но не любые обстоятельства, препятствующие явке на развод, работники ЗАГС примут как уважительные, а только если супруг:

  • Тяжело болен.
  • Находится в длительной командировке.
  • Служит в ВС на срочной основе.
  • Отбывает наказания в МЛС.
  • Проживает в труднодоступной местности.

  После подачи заявления у супругов есть один месяц, чтобы в течение него они имели возможность хорошо подумать над своим решением. Если всё остаётся в силе, то через месяц брак будет расторгнут.

  Расторжение через суд

  Всеми другими обстоятельствами развода занимается суд при наличии соответствующего искового заявления. Бракоразводный процесс в судебном порядке проходит намного сложнее, чем в учреждениях ЗАГС.
  Зависимо от компетенции заявление можно подать либо в мировой, либо в районный суд.

  В мировой суд можно обратиться в случаях, если:

  • Только один супруг желает получить развод, а вопрос о дальнейшем месте проживания общих детей супруги решили самостоятельно.
  • Стоимость имущества, которое супруги нажили в браке, не выше 50 000 рублей.
  • Второй супруг всеми путями избегает расторжения брака в учреждениях ЗАГС.

  Стоит отметить, что супруг не имеет права подавать на развод, если женщина находится в состоянии беременности, либо, если ребёнку ещё не исполнился год.

  Документы, предоставляемые в суд для расторжения брака:

  1. Исковое заявление, а также его копию, которая впоследствии будет отправлена ответчику для ознакомления.
  2. Свидетельство, подтверждающее заключение брака. Бывают случаи, когда свидетельство о регистрации брака утеряно. Тогда за оригиналом нужно обратиться в тот ЗАГС, где была проведена регистрация брака. Если же свидетельство осталось у супруга, то можно попросить суд истребовать этот документ у ответчика.
  3. Копия свидетельства о рождении ребёнка.
  4. Справка, утверждающая состав семьи. Этот документ необходим для того, чтобы в суде возможно было доказать, с кем в настоящее время проживает ребёнок.
  5. Справка о доходах ответчика, если есть вопрос об алиментах.
  6. Документ, подтверждающий полномочия представителя, если истец не может присутствовать на суде лично.
  7. Квитанция, подтверждающая уплату госпошлины.
  Это интересно:  Развод по инициативе одного из супругов 2019 год

  Как только все документы будут собраны, можно подать их в суд. Если нет возможности сделать это лично, то можно отправить письмом, желательно заказным, чтобы избежать риска утраты письма со всеми документами. Но всё же это самый крайний вариант. Лучше всего явиться в суд лично, так можно будет побеседовать с судьей и точно донести предъявляемые требования.
  Только ни в коем случае нельзя посылать вместо себя другого человека, потому что его даже и слушать никто не станет, только время потеряется впустую.
  Судья, приняв документы, назначит, когда будет проходить предварительная беседа, и для этого выдаст повестку.
  Даже если собран полный пакет необходимых документов, расслабляться не стоит. Нужно быть готовыми к тому, что судебный процесс может осложниться некоторыми обстоятельствами, в связи с чем суду дополнительно потребуются иные документы.

  Обстоятельства, способные усложнить процедуру

  Расторжение брака в судебном порядке может быть осложнено, если стороны не могут договориться о:

  • Разделе имущества, которые супруги нажили в браке, особенно когда разводящиеся не могут принять согласованное решение и пытаются поделить всё, вплоть до посуды.
  • Ребенок и его дальнейшее место жительства. В основном суд оставляет детей жить с матерью. Супруг может быть с этим не согласен. Тогда обе стороны подключают к процессу свидетелей и даже органы опеки и попечительства, чтобы повлиять на решение суда.
  • Ребенок и совершение алиментных выплат. В основном устанавливается твердая денежная сумма, однако, суд может рассмотреть и иные условия.

  Есть множество прочих вопросов, в которых главную роль играет ребенок и раздел имущества, однако все они регулируются обоюдным соглашением.

  Наличие вышеуказанных обстоятельств в судебном разбирательстве, требует представить такие документы, как:

  • Справка, которая подтверждает факт работы лица в конкретной организации.
  • Трудовая книжка либо её копия.
  • Документ, подтверждающий доходы обеих сторон.
  • Опись имущества, а также его оценка.
  • Справка, выданная независимым заемщиком, в которой указана стоимость недвижимости, находящейся в собственности супругов, подавших на развод.
  • Права на собственность.
  • Характеристики обоих родителей для того чтобы определить с кем будет жить ребёнок.
  • Оценка состояния жилищных условий каждого из супругов для определения где ребёнку будет комфортнее.

  Перечисленные документы не все. Есть ситуации, когда суду могут потребоваться новые справки, о которых вы узнаете во время заседания.

  Судебное разбирательство длится не менее месяца, но максимальный срок установлен не более трёх месяцев. В итоге на заседании суда будет объявлено решение о расторжении брака. Спустя десять дней надо будет забрать выписку из решения суда, предоставить её в орган ЗАГС, и он выдаст свидетельство, подтверждающее расторжение брака.

  Развод может привести к целому ряду неприятных ситуаций, поэтому супругам надо хорошо подумать над вопросом «Хочу ли я разводиться?» или «Хочу ли я это начинать?». Хоть и нечасто, но бывают случаи, когда супруги сохраняют семью.

  Если же окончательно решено, что необходим развод, то лучше всего решать все проблемы, касающиеся расторжения брака, мирным путём. Ведь это касается не только супругов, но и их детей.

  Статья написана по материалам сайтов: razvodimsia.ru.

  «

  Помогла статья? Оцените её
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Загрузка...
  Добавить комментарий